www.mitel.uz.zgora.pl

XI Konferencja Naukowo-Techniczna
Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice
"Elektrotechnika w dobie Przemysłu 4.0"


Sulęcin, 6−8 maja 2020 r.

Tematyka

Uprzejmie zapraszamy na
XI KonferencjÄ™ Naukowo-TechnicznÄ…
„Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice”
i-MITEL 2020

Konferencja jest kontynuacją cyklicznych spotkań organizowanych od 2000 r. przez Oddział Gorzowski SEP przy współpracy Oddziału Szczecińskiego SEP, Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i Instytutu Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Współorganizatorami konferencji są: Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, PTETiS Oddział w Szczecinie i Zielonej Górze, Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki.

Tematyka konferencji obejmuje całokształt zagadnień zwią-zanych z innowacyjnymi materiałami i technologiami elektrotechnicznymi, w tym również z jakością zasilania, elektromobilnością, przetwarzaniem i przesyłaniem energii elektrycznej, inteligentnymi sieciami elektroenergetycznymi oraz efektywnym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii elektrycznej w kontekście ochrony środowiska naturalnego.

Wszystkie nadesłane prace zostaną poddane ocenie przez co najmniej dwóch recenzentów i rekomendowane do prezentacji ustnej lub posterowej. Wzorem poprzedniej edycji, artykuły przygotowane w języku angielskim, które przejdą pozytywnie proces recenzji zostaną zgłoszone do umieszczenia w bazie IEEE Xplore. Następnie artykuły będą rekomendowane przez Komitet Naukowy do druku w czasopismach: Archives of Electrical Engineering (40 pkt.), Przegląd Elektrotechniczny (20 pkt.), Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska (20 pkt.) oraz Wiadomości Elektrotechniczne. Zrecenzowane referaty zostaną wydane w postaci Materiałów Konferencyjnych oraz na płycie CD (streszczenia). Warunkiem publikacji artykułów są pozytywne recenzje oraz ich prezentacja podczas konferencji.

W ramach konferencji zostaną przeprowadzone konkursy w kategoriach Publikacja Młodego Pracownika Nauki oraz Najlepszy innowacyjny produkt lub technologia elektrotechniczna. Podobnie jak na poprzednich konferencjach, proponujemy Państwu otwarte forum dyskusyjne, łączące problemy naukowo-badawcze i techniczne oraz integrujące środowiska teoretyków i praktyków w szerokim obszarze elektrotechniki teoretycznej i stosowanej. Podczas konferencji planowana jest specjalna sesja poświęcona prezentacji rezultatów i wdrożeń osiągniętych w ramach prowadzonych i zakończonych projektów naukowo-technicznych.


i-MITEL to więcej niż Konferencja


Aktualności

Wszelkie pytania prosimy kierować bezpośrednio na adres: mitel@uz.zgora.pl


Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Gorzowski
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Grobla 9
tel./fax 95 722 89 43

Zaproszenie (CfP)Materiały pokonferencyjne
i-MITEL 2018

(IEEE Xplore)


Sponsoring techniczny:

photo

photo

© All rights reserved. i-MITEL 2020
Uwagi do strony