www.mitel.uz.zgora.pl

X Konferencja Naukowo-Techniczna
Innowacyjne MateriaƂy i Technologie w Elektrotechnice
"Innowacje szansą rozwoju gospodarki"


Sulęcin, 18−20 kwietnia 2018 r.

Opłaty i terminy


Opłata konferencyjna w wysokości 1350 zł + 23 % VAT; powinna zostać wniesiona do 07.02.2018 roku.
Ze względów technicznych opłata za konferencję po tym terminie wynosi 1800 zł + VAT.
Opłata obejmuje:
  1. zgłoszenie i zaprezentowanie 1 referatu,
  2. zamieszczenie referatu w Materiałach Konferencyjnych,
  3. komplet Materiałów Konferencyjnych,
  4. zakwaterowanie (dodatkowa opłata do pokoju 1-osobowego wynosi 350 zł + VAT),
  5. wyżywienie,
  6. udział w obradach,
  7. udział w imprezach towarzyszących,
  8. parking.

Warunkiem uczestniczenia jest wypełnienie i przesłanie na adres Organizatora Karty Zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na rachunek:
15 8363 0004 0033 3498 2000 0001 (Gospodarczy Bank Spółdzielczy Oddział w Gorzowie Wlkp.)
SEP Oddział Gorzowski. Jednocześnie prosimy, aby wpłaty dokonywać z dopiskiem i-MITEL 2018.

Komitet Organizacyjny ustalił opłatę za każdy dodatkowy referat w wysokości 250 zł + VAT


Terminarz konferencji:
W trakcie przygotowania...


Aktualności

Wszelkie pytania prosimy kierować bezpośrednio na adres: mitel@uz.zgora.pl


Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Gorzowski
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Grobla 9
tel./fax 95 722 89 43© All rights reserved. i-MITEL 2018
Uwagi do strony