www.mitel.uz.zgora.pl

X Konferencja Naukowo-Techniczna
Innowacyjne MateriaƂy i Technologie w Elektrotechnice
"Innowacje szansą rozwoju gospodarki"


Sulęcin, 18−20 kwietnia 2018 r.

Opłaty i terminy


Opłata konferencyjna w wysokości 1350 zł + 23 % VAT (dla członków IEEE 1250 zł + VAT) powinna zostać wniesiona do 07.02.2018 roku.
Ze względów technicznych opłata za konferencję po tym terminie wynosi 1800 zł + VAT.
Opłata obejmuje:
  1. zgłoszenie i zaprezentowanie 1 referatu,
  2. zamieszczenie referatu w Materiałach Konferencyjnych,
  3. komplet Materiałów Konferencyjnych,
  4. zakwaterowanie (dodatkowa opłata do pokoju 1-osobowego wynosi 350 zł + VAT),
  5. wyżywienie,
  6. udział w obradach,
  7. udział w imprezach towarzyszących,
  8. parking.

Warunkiem uczestniczenia jest wypełnienie i przesłanie na adres Organizatora Karty Zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na rachunek: 15 8363 0004 0033 3498 2000 0001 (Gospodarczy Bank Spółdzielczy Oddział w Gorzowie Wlkp.) SEP Oddział Gorzowski. Jednocześnie prosimy, aby wpłaty dokonywać z dopiskiem i-MITEL 2018.

Komitet Organizacyjny ustalił opłatę za każdy dodatkowy referat w wysokości 250 zł + VAT


Terminarz konferencji:

01.12.2017
05.01.2018
31.01.2018 - przesłanie streszczeń referatów (w języku angielskim lub w języku polskim - max. 2 strony A4) wraz z wypełnioną Kartą zgłoszenia,

15.12.2017
10.01.2018
05.02.2018 - akceptacja streszczeń oraz potwierdzenie otrzymania zgłoszeń,

18.01.2018
28.02.2018 - przesłanie pełnych tekstów referatów (format IEEE Xplore, 4 - 6 stron),

07.02.2018 - termin wniesienia opłaty konferencyjnej w wysokości 1350 zł + VAT,

30.03.2018 - termin wniesienia zwiększonej opłaty konferencyjnej w wysokości 1800 zł + VAT,

18.04.2018 - rozpoczęcie konferencji i-MITEL 2018.Aktualności

Wszelkie pytania prosimy kierować bezpośrednio na adres: mitel@uz.zgora.pl


Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Gorzowski
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Grobla 9
tel./fax 95 722 89 43
Materiały pokonferencyjne
i-MITEL 2018

(IEEE Xplore)


Sponsoring techniczny:

photo

photo


i-MITEL na stronach IEEE:

photo

photo
Polska Sekcja


© All rights reserved. i-MITEL 2018
Uwagi do strony