www.mitel.uz.zgora.pl

X Konferencja Naukowo-Techniczna
Innowacyjne MateriaƂy i Technologie w Elektrotechnice
"Innowacje szansą rozwoju gospodarki"


Sulęcin, 18−20 kwietnia 2018 r.

Artykuły i publikacje

Referaty w języku angielskim lub polskim (preferowany język angielski), należy przygotować według wzoru zamieszczonego w dziale do pobrania oraz wysłać pocztą elektroniczną w postaci plików nazwisko.doc i nazwisko.pdf (Acrobat 4.0 lub wyższy) na adres e-mail: mitel@uz.zgora.pl. Zrecenzowane referaty zostaną wydane w postaci Materiałów Konferencyjnych (streszczenia max. do 2 stron) oraz na płycie CD (pełne teksty referatów) pod warunkiem wniesienia opłaty konferencyjnej.

Artykuły napisane w języku angielskim, które przejdą pozytywnie proces recenzji i zostaną zaprezentowane podczas konferencji będą umieszczone w bazie IEEE Xplore.


Aktualności

Wszelkie pytania prosimy kierować bezpośrednio na adres: mitel@uz.zgora.pl


Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Gorzowski
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Grobla 9
tel./fax 95 722 89 43Zaproszenie (CfP)
Artykuły napisane w języku angielskim i zaprezentowane podczas konferencji, które przejdą pozytywnie proces recenzji zostaną umieszczone w bazie IEEE Xplore.Sponsoring techniczny:

photo

photo


© All rights reserved. i-MITEL 2018
Uwagi do strony