www.mitel.uz.zgora.pl

XI Konferencja Naukowo-Techniczna
Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice
"Elektrotechnika w dobie Przemysłu 4.0"


Sulęcin, 6−8 maja 2020 r.

Instrukcje dla autorów

Do dnia 31 stycznia 2020 r. należy zgłosić artykuł na konferencję przesyłając na adres mitel@uz.zgora.pl wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia wraz z jednostronicowym streszczeniem artkułu w języku angielskim lub polskim (preferowany j. angielski).

Po akceptacji Komitetu Naukowego, do 28 lutego 2020 r. należy przesłać pełne wersje artykułu (od 4 do 6 stron) przygotowane zgodnie z szablonem IEEE Xplore.

Streszczenia i pełne wersje referatów w języku angielskim lub polskim (preferowany język angielski), należy przygotować według wzoru zamieszczonego w dziale do pobrania oraz wysłać pocztą elektroniczną w postaci plików nazwisko.doc i nazwisko.pdf (Acrobat 4.0 lub wyższy) na adres e-mail: mitel@uz.zgora.pl.

Streszczenia referatów zostaną wydane w postaci Materiałów Konferencyjnych oraz na płycie CD pod warunkiem wniesienia opłaty konferencyjnej.

Podobnie jak w poprzedniej edycji konferencji, pełne wersje referatów napisanych w języku angielskim, które przejdą pozytywnie proces recenzji i zostaną zaprezentowane podczas konferencji będą umieszczone w bazie IEEE Xplore.


Aktualności

Wszelkie pytania prosimy kierować bezpośrednio na adres: mitel@uz.zgora.pl


Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Gorzowski
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Grobla 9
tel./fax 95 722 89 43
Materiały pokonferencyjne
i-MITEL 2018

(IEEE Xplore)


Sponsoring techniczny:

photo

photo

© All rights reserved. i-MITEL 2020
Uwagi do strony