www.mitel.uz.zgora.pl

X Konferencja Naukowo-Techniczna
Innowacyjne MateriaƂy i Technologie w Elektrotechnice
"Innowacje szansą rozwoju gospodarki"


Sulęcin, 18−20 kwietnia 2018 r.

Prezentacje firm

Promocja firm prowadzących działalność na rzecz szeroko rozumianej elektroenergetyki może być realizowana w formie stanowisk, wystaw, prezentacji ustnych lub/i reklam zamieszczonych w materiałach konferencyjnych. Koszt promocji zależny jest od jej zakresu i może być negocjowany indywidualnie. Zainteresowane Osoby i Instytucje prosimy o ustalenie szczegółów z komitetem organizacyjnym (mitel@uz.zgora.pl). Dodatkowo w ramach konferencji zostanie zorganizowany konkurs na "Najlepszy innowacyjny produkt lub technologię elektrotechniczną". Wyróżniające się produkty i technologie, które znajdują zastosowanie w energetyce przemysłowej i zawodowej zostaną uhonorowane wyróżnieniami Wojewody Lubuskiego, Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Prezesów Oddziałów SEP: Gorzowskiego, Łódzkiego, Szczecińskiego, Zielonogórskiego, Bydgoskiego, Krakowskiego i Poznańskiego, a także Prezesa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada w Poznaniu.


Regulamin konkursu
Zgłoszenie produktu
Aktualności


Szablon postera
Zaproszenie (CfP)
Artykuły napisane w języku angielskim i zaprezentowane podczas konferencji, które przejdą pozytywnie proces recenzji zostaną umieszczone w bazie IEEE Xplore.Sponsoring techniczny:

photo

photo


i-MITEL na stronach IEEE:

photo

photo
Polska Sekcja


© All rights reserved. i-MITEL 2018
Uwagi do strony