www.mitel.uz.zgora.pl

X Konferencja Naukowo-Techniczna
Innowacyjne MateriaƂy i Technologie w Elektrotechnice
"Innowacje szansą rozwoju gospodarki"


Sulęcin, 18−20 kwietnia 2018 r.

Prezentacje firm

Promocja firm prowadzących działalność na rzecz szeroko rozumianej elektroenergetyki może być realizowana w formie stanowisk, wystaw, prezentacji ustnych lub/i reklam zamieszczonych w materiałach konferencyjnych. Koszt promocji zależny jest od jej zakresu i może być negocjowany indywidualnie. Zainteresowane Osoby i Instytucje prosimy o ustalenie szczegółów z komitetem organizacyjnym (mitel@uz.zgora.pl). Dodatkowo w ramach konferencji zostanie zorganizowany konkurs na "Najlepszy innowacyjny produkt lub technologię elektrotechniczną". Wyróżniające się produkty i technologie, które znajdują zastosowanie w energetyce przemysłowej i zawodowej zostaną uhonorowane wyróżnieniami Wojewody Lubuskiego, Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Prezesów Oddziałów SEP: Gorzowskiego, Łódzkiego, Szczecińskiego, Zielonogórskiego, Bydgoskiego, Krakowskiego i Poznańskiego, a także Prezesa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada w Poznaniu.


Regulamin konkursu
Zgłoszenie produktu
Aktualności

Wszelkie pytania prosimy kierować bezpośrednio na adres: mitel@uz.zgora.pl


Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Gorzowski
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Grobla 9
tel./fax 95 722 89 43
Materiały pokonferencyjne
i-MITEL 2018

(IEEE Xplore)


Sponsoring techniczny:

photo

photo


i-MITEL na stronach IEEE:

photo

photo
Polska Sekcja


© All rights reserved. i-MITEL 2018
Uwagi do strony