Materiały konferencyjne
WIODĄCE REFERRATY TECHNICZNE 1. Dariusz OBARSKI
Uwarunkowania techniczne inwestycji „Budowa nowego Bloku Gazowo-Parowego w PGE GiEK S.A. Oddział Gorzów”
2. Helmut SPACK, Bernd SCHUPFERLING, Jurgen RIEMENSCHNEIDER, Meinolf SCHELTE
Inteligentne stacje transformatorowe w nowoczesnych sieciach średniego napięcia jako element „Inteligentnych Sieci Elektroenergetycznych – Smart Grid"


REFERATY NAUKOWE
3. Beata ANTOSIEWICZ, Piotr BICZEL, Mateusz PATRALSKI
Mikrosieć prądu stałego
4. Beata ANTOSIEWICZ, Piotr BICZEL
Symulacja pracy hybrydowej linii elektroenergetycznej
5. Marta BĄTKIEWICZ-PANTUŁA
Wybrane aspekty oceny jakości energii elektrycznej w sieciach średniego napięcia współpracujących z elektrownią wiatrową
6. Oleksandr BLINTSOV
Intelligent fault detection system of underwater vehicle electrical devices
7. Serhiy BLINTSOV
Multi-level control system of group motion of autonomous underwater vehicles
8. Jan BURSA, Zenon TARTAKOWSKI, Jolanta JANIK
Właściwości elektryczne materiałów z recyklatów tworzyw termoplastycznych
9. Jan BURSA, Zenon TARTAKOWSKI
Właściwości elektryczne recyklatowych kompozytów z napełniaczem hybrydowym
10. Piotr CIERZNIEWSKI, Marcin WARDACH, Tomasz ZARĘBSKI
Aspekty efektywnego energetycznie projektowania instalacji oświetlenia wewnętrznego w budynkach biurowych
11. Waldemar DOŁĘGA
Wybrane aspekty efektywności energetycznej
12. Adam GUBAŃSKI, Jan KUPRACZ
Zastosowanie elektretów polimerowych do detekcji promieniowania jonizującego
13. Michał GWÓŹDŹ, Michał KRYSTKOWIAK
Koncepcja sprzęgu AC/DC/AC na bazie przekształtników wielokanałowych
14. Kazimierz HERLENDER
Efektywność Energetyczna Badawczego Systemu Fotowoltaicznego
15. Marcin JARNUT, Grzegorz BENYSEK
Mikroinstalacje OZE w systemie dystrybucyjnym nN
16. Wojciech JARZYNA, Piotr LIPNICKI, Dariusz ZIELIŃSKI
Ocena wybranych algorytmów synchronizacji przekształtników sieciowych podczas zapadów napięcia
17. Ryszard KACPRZYK, Anna KISIEL, Jacek PIGŁOWSKI, Małgorzata ŻABSKA
Właściwości elektryczne kompozytów PVDF z dodatkiem napełniaczy mineralnych
18. Piotr KIEDROWSKI
Metoda oceny jakości transmisji w sieciach niskiego napięcia wykorzystywanych do komunikacji PLC opartej na standardzie PRIME
19. Jan KUPRACZ, Bożena ŁOWKIS
Stanowisko do elektryzacji i badania elektretów polimerowych
20. Piotr LEŻYŃSKI, Robert SMOLEŃSKI, Adam KEMPSKI, Jacek BOJARSKI
Wpływ pseudolosowych technik modulacji na wybrane zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej falowników napięcia
21. Piotr LEŻYŃSKI, Robert SMOLEŃSKI, Adam KEMPSKI, Jacek BOJARSKI, Zbigniew SADOWSKI
Wpływ zaburzeń przewodzonych generowanych przez układy energoelektroniczne na niezawodność transmisji danych PLC
22. V.I. Luzgin, F.N. Sarapulov, S.M. Fatkulin, V.E. Frizen
Turboinduction crucible furnace
23. Janusz MICHALSKI
Wybrane badania środowiskowe jako sprawdzian poprawności doboru materiałów i konstrukcji
24. Jan MUĆKO
Wpływ parametrów obwodu wyjściowego falownika na charakterystyki sterowania mocą wyładowania barierowego w procesie powierzchniowej obróbki tworzyw sztucznych
25. Piotr MYSIAK, Ryszard STRZELECKI
Prostownik niesterowany 36-pulsowy
26. Aleksandra RAKOWSKA
Linie kablowe prądu stałego – dynamiczny rozwój
27. Paweł RÓZGA
Rozwój wyładowań elektrycznych w estrze syntetycznym w polu skrajnie nierównomiernym
28. Jacek SOSNOWSKI
Szanse i problemy wykorzystania nadprzewodników wysokotemperaturowych do przesyłu energii elektrycznej
29. Ryszard STRZELECKI, Indrek ROASTO
Simple Modular Active Power Electronic Transformer
30. Ryszard STRZELECKI, Maciej GRABAREK
Udary mocy czynnej w okrętowych sieciach zasilających. Przegląd zagadnienia i metoda wyznaczania mocy kompensujących
31. Paweł SZCZEŚNIAK
Układ Dynamicznego Odtwarzania Napięcia Bazujący na Przekształtniku Matrycowym
32. Piotr SZYMCZAK, Jacek BARAŃSKI, Michał WAWROWICZ, Paweł PRAJZENDANC
Wybrane rozwiązania systemów napędowych do obiektów nawodnych i podwodnych
33. Piotr SZYMCZAK, Jacek BARAŃSKI, Michał WAWROWICZ
Badanie hybrydowego systemu zasilania znaków nawigacyjnych
34. Marcin WARDACH, Andrzej KIRYLUK, Piotr CIERZNIEWSKI, Tomasz ZARĘBSKI
Analiza jakości i zużycia energii elektrycznej w instalacjach obiektów o charakterze przemysłowym, komunalnym i usługowym
35. Szymon WERMIŃSKI
Profile obciążenia budynków w aspekcie implementacji lokalnych źródeł energii
36. Tomasz ZARĘBSKI, Piotr CIERZNIEWSKI, Marcin WARDACH
Possibilities of Application Building Management Systems in Smart Metering
37. Michał ZEŃCZAK
Problemy techniczne przy wyznaczaniu zajętości terenu przez napowietrzne linie elektroenergetyczne
38. Dariusz ZIELIŃSKI
Emulator sieci energetycznej przeznaczony do badań synchronizacji przekształtników sieciowych podczas zapadów napięcia


REFERATY TECHNICZNE
39. Zbigniew BŁAŻEJEWSKI
Innowacyjne ograniczniki przepięć dla energetyki i oświetlenia LED francuskiej firmy CITEL
40. Łukasz BRZOSTEK, Jan BURSA
Eksploatacja łączników w sieciach średnich napięć
41. Andrzej BURNAGIEL
EDS - Nowatorskie oprogramowanie do projektowania rozdzielnic elektrycznych
42. Łukasz CHEŁMINIAK
Poprawa bezpieczeństwa i niezawodności obsługi miejskich stacji transformatorowych poprzez ich modernizację na podstawie wybranych przykładów
43. Grzegorz DĄBROWSKI, Krzysztof WOLIŃSKI
Magazynowanie energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym
44. Grzegorz GRZEGORZYCA
Automatyka wydzielania i synchronizacji układu wyspowego zakładu przemysłowego
45. Kazimierz HERLENDER, Maciej ŻEBROWSKI
Kompensacja mocy biernej jako jeden z elementów poprawy efektywności energetycznej
46. Krzysztof KALETA
Zastosowanie miedzi beztlenowej CU-OFE do produkcji metodą Konform szyn miedzianych i przewodów, wykorzystywanych w systemach rozprowadzania energii elektrycznej
47. Paweł KIEŁKOWSKI
Podłączanie sieci kablowej do stacji elektroenergetycznych
48. Mirosław KORNATKA, Lech WIERZBOWSKI
Reklozer jako element automatyzacji sieci średniego napięcia
49. Paweł KRYSZPIN
Przekładniki IMT jako podstawowy element w układzie bilansującym
50. Mariusz MADURSKI
Wysokonapięciowe i niskonapięciowe bezpieczniki topikowe firmy SIBA
51. Wiesław MAJEWSKI
Analiza rozwiązań materiałowych urządzeń naprężających sieć trakcyjną zasilaną w systemie prądu stałego
52. Janusz NOWASTOWSKI
Ocena jakości wyrobów przemysłu elektrotechnicznego w Polsce i UE
53. Artur ROJEK, Danuta MIEDZIŃSKA
Innovative Power Supply System for High Speed Trains
54. Wojciech A. SOKOLIK, Agnieszka KLIMAS, Marcin SOBEK
Optymalizacja strat w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej za pomocą niskostratnych kabli i przewodów
55. Aneta SZYDŁOWSKA
Rozdzielnica małogabarytowa średniego napięcia typu XIRIA jako ekologiczne rozwiązanie dla sieci dystrybucyjnych
56. Krzysztof WINCENCIK
Ochrona przepięciowa systemów fotowoltaicznych - zasady doboru środków ochrony
57. Tomasz ZIÓŁKOWSKI
Systemowe rozwiązania aparatury listwowej NSL-E3 w infrastrukturze pomiarowej (AMI)