V Lubuska Konferencja Naukowo - Techniczna

 

Materiały i Technologie w Elektrotechnice

 

Gorzów  Wlkp. 9-11 kwietnia 2008

 

Referaty (pdf - Acrobat Reader)

O R G A N I Z A T O R Z Y

 

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ GORZOWSKI

 

we współpracy z:

 

Instytutem Elektrotechniki Politechniki Szczecińskiej

 

Instytutem Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Katedrą Automatyki Okrętowej Akademii Morskiej w Gdyni

 

Komitetem Energoelektroniki SEP

 

ENEA S.A. Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp.

 

 

 

 

 

Marek ADAMOWICZ „Generator indukcyjny z maszyną dwustronnie zasilaną w układzie bez styków ślizgowych”
Anatolij AFONIN „Kierunki rozwoju technologii thingap”
Anatolij AFONIN, Piotr SZYMCZAK „Silniki tarczowe z magnesami trwałymi”
Szymon BANASZAK, Marta PIĄTEK „Modyfikowane materiały poliamidowe do zastosowań zewnętrznych w elektrotechnice”
Piotr BARMUTA, Kazimierz CYWIŃSKI „Warunki technologiczne utwardzania lakierniczych powłok proszkowych na podzespołach o złożonym kształcie i rozkładzie masy”
Piotr BICZEL, Mariusz KŁOS „Aspekt prawny przyłączenia odbiorców do mikrosieci”
Piotr BICZEL, Łukasz MICHALSKI „Algorytm doboru mocy źródeł w mikrosieci”
Piotr BICZEL, Łukasz MOLIK „Funkcje celu stosowane do zarządzania źródłami w mikrosieciach”
Piotr BICZEL, Arkadiusz SADOWSKI „Zasilanie prądem stałym”
Piotr BICZEL „Modelowanie źródeł w mikrosieci i ograniczenia elektrowniane”
Valery I. CHRISANOV, Piotr SZYMCZAK „Axial flux pmsm: state - of - the art and trends of development”
Valery I. CHRISANOV, Sebastian WISZNIEWSKI „Quality of the Ship Electric Power at Transients  in Converter Fed AC Motor Drives”
Vladimir BLINTSOV, Dmitry ZHOOK, Alexander ZHOOK „The model of hvdc based electric power supply system for the offshore drilling platform”
Bogusław BOCHEŃSKI „Przesuwniki fazowe dwurdzeniowe z regulacją fazy i napięcia w aspekcie możliwości obliczeń temperatur i dopuszczalnych obciążeń awaryjnych”
Magdalena BORGOSZ-KOCZWARA, Kazimierz HERLENDER „Bezpieczeństwo  energetyczne  a  rozwój odnawialnych  źródeł energii”
Jan BURSA, Jerzy POMIANOWSKI „Modyfikacja epoksydowych kompozycji elektroizolacyjnych”
Jan BURSA „Modyfikowane elektroizolacyjne kompozycje poliolefinowe”
Edward CADLER, Kazimierz HERLENDER „Kompatybilność  elektromagnes-syczna  a odbiorniki  nieliniowe  niskiego  napięcia”
Andrzej Ł. CHOJNACKI „Live working as a condition for the improvement of reliability parameters of mv/lv substations”
Andrzej Ł. CHOJNACKI „Impact of live working and structural modifications on reliability parameters in selected equipment operated in mv/lv distribution systems”
Piotr CIERZNIEWSKI „Silnik tarczowy do małych pojazdów elektrycznych z napędem bezpośrednim”
Emil CYWIŃSKI „Porównanie kierunków nakładów i wdrożeń w obszarze badań materiałów i elektrotechnologii w gospodarce niemieckiej i polskiej”
Jaromir CZERNIAK „Problemy współczesnej elektroenergetyki kolejowej na przykładzie modernizacji poznańskiego węzła kolejowego”

 

 

REKLAMY

ABB sp.z o.o. 

Hubert KRUKOWSKI "Zastosowanie rozłącznika napowietrznego w izolacji SF6 typu SECTOS w napowietrznych sieciach SN"

Przedsiębiorstwo Produkcyjne BEZPOL Myszków

Przedsiębiorstwo Produkcyjne BEZPOL Myszków

Centrum Ekoenergii Sp. z o.o. - 
Henryk DęBICKI
"Co możemy zrobić na rzecz ochrony klimatu"

Zakład Produkcyjno Usługowy EMITER sp.j. Limanowa 

ETI - POLAM sp. z o.o

Roman KłOPOCKI, Andrzej PELCZAR "Elementy izolacyjne i ochrony od przepięć linii SN i NN na przykładzie wyrobów firmy ETI POLAM"

GALMAR Marciniak s.j. Pozniań 

GPH sp. z o.o. Racibórz

Instytut Energetyki Zakład Doświadczalny Białystok 

LUMEL s.a. Zielona Góra

Grupa Przemysłowa TAVRIDA ELECTRIC 
Polska
sp. z o.o.  Tychy 

uesa Polska sp. z o.o. Lubsko 

ZPUE s.a Włoszczowa

"System zdalnego sterowania i nadzoru w sieciach średnich napięć"

 

 

 

 

 

 

Grzegorz DąBROWSKI, Krzysztof WOLIŃSKI „Ocena pracy sieci 15 kV uziemionej przez rezystor w wybranej spółce dystrybucyjnej w okresie  1997 2007”
Antoni DMOWSKI, Tomasz DZIK „Układy  energoelektroniczne  łączące ogniwa  paliwowe  z  siecią rozproszoną i dystrybucyjną”
Adam GUBAŃSKI, Jan ZIAJA „Termostymulowane prądy w cienkowarstwowych warystorach zn-bi-o”
Michał GWÓŹDŹ „Koncepcja energoelektronicznego wzmacniacza operacyjnego”
Tadeusz HABDANK WOJEWÓDZKI, Lech SUBOCZ „Modyfikacja powierzchni mikro i nanoproszków  napełniaczy mikronanokompozytów polimerowych”
Marek T. HARTMAN „Wybrane  elementy  analizy porównawczej wielopoziomowych falowników napięcia”
Jacek KANIEWSKI, Zbigniew FEDYCZAK „Modelling and analysis of three-phase hybrid transformer using matrix-reactance chopper”
Adam KEMPSKI, Robert SMOLEŃSKI „Rozpływ zaburzeń generowanych przez czterokwadrantowe przemienniki częstotliwości w sieciach lokalnych niskich napięć”
Paweł KIEŁKOWSKI, Grzegorz CYGANEK „Wykorzystanie technologii zimnokurczliwej w akcesoriach kablowych SN„
Emil KOT, Piotr LEŻYŃSKI, Grzegorz BENYSEK „Kaskada falowników napięcia do sprzęgania rozproszonych źródeł energii”
Olgierd MAŁYSZKO „Uproszczony model układu regulacji wzbudzenia generatora synchronicznego”
Janusz MICHALSKI, Kazimierz ZASADZIŃSKI „Rozwój infrastruktury kolejowej a  konieczność modernizacji sieci trakcyjnej”
Jan MUĆKO „Nowe metody sterowania falownikiem rezonansowym w zastosowaniu do powierzchniowej obróbki tworzyw sztucznych”
Piotr MYSIAK „Wielopulsowy przekształtnik diodowy  analiza pracy zastosowanego trójfazowego dławika sprzężonego”
Arkadiusz NERĆ „Analiza obciążeń prądnic synchronicznych na promie pasażerskim”
Piotr PAPLICKI „Silnik magnetoelektryczny z płaskimi magnesami w układzie dwuwarstwowym w  koncepcji pędnika tunelowego małej mocy do napędów podwodnych”
Maciej PAWLIK „Kluczowe elementy rozwoju elektrowni w unii europejskiej  i w Polsce”
Krzysztof PIETRUSEWICZ, Paweł DWORAK „Rozmyte dostrajanie regulatora prędkości serwonapędu DC”
Krzysztof  PIETRUSEWICZ „Odporny układ mfc-v w regulacjiprędkości silnika DC”
Tomasz PIOTROWSKI „Diagnozowanie metodami DGA transformatorów energetycznych napełnionych olejami roślinnymi”
Jerzy POMIANOWSKI „Powstawanie nanopolimeru w układzie żywica epoksydowa - siarczek miedzi”
Aleksandra RAKOWSKA „Linie kablowe najwyższych napięć prądu przemiennego”

 

 

 

 

 

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

Oddział Gorzowski

66-400 Gorzów Wlkp.

ul. Grobla 9

tel./ fax 095-7228943

e-mail: sepgorzow@poczta.onet.pl

 

 

Z A P R A S Z A

 

na

 

 VI LUBUSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWO-TECHNICZNĄ MATERIAŁY i TECHNOLOGIE w ELEKTROTECHNICE

 

MITEL 2010

 

 

ORGANIZATORZY

 

 

 

 

 

 

Artur ROJEK, Wiesław MAJEWSKI „Konstrukcje i materiały w kolejowej sieci trakcyjnej”
Paweł RÓZGA „Badanie rozwoju wyładowań elektrycznych w oleju transformatorowym z użyciem  metod fotooptycznych”
Robert SMOLEŃSKI, Adam KEMPSKI „Zaburzenia przewodzone  w asynchronicznych napędach grupowych”
Andrzej SOWA, Krzysztof WINCENCIK „Ochrona przed zagrożeniami stwarzanymi przez prądy udarowe podczas bezpośrednich wyładowań piorunowych w elektrownie wiatrowe”
Andrzej SOWA, Krzysztof WINCENCIK „Wpływ metod gaszenia prądów następczych w SPD typu 1 na bezprzerwowe zasilanie urządzeń”
Ryszard STRZELECKI, Grzegorz BENYSEK, Marcin JARNUT „System bilansowania energii dla użytkowników indywidualnych”
Lech SUBOCZ, Grzegorz MIKOŁAJCZAK  „Wpływ podwyższej temperatury na izolację kompozytową”
Lech SUBOCZ „Destrukcja kompozytów izolacyjnych w promieniowaniu jonizującym”
Paweł SZCZEŚNIAK, Zbigniew FEDYCZAK „Modelling  and  analysis  of  matrix-reactance  frequency  converter  based on  ćuk  topology  by  dq0  transformation”
Sebastian SZKOLNY „Identyfikacja parametrów synchronicznych maszyn wzbudzanych magnesami trwałymi bazujących na metodzie odpowiedzi w dziedzinie czasu”
Maciej SZUMSKI, Piotr BARMUTA „Niezawodność obwodów elektronicznych w systemach pomiarowych gazu na rurociągach energetycznych”
Piotr SZYMCZAK „Analiza procesów przejściowych w silnikach indukcyjnych liniowych”
Piotr SZYMCZAK, Tomasz PIEŃKOWSKI, Krzysztof PAWŁOWSKI, Sebastian WISZNIEWSKI „Porównanie metod obliczeń silników indukcyjnych liniowych”
Piotr SZYMCZAK, Sebastian WISZNIEWSKI „Analiza momentu silnika synchronicznego z magnesami trwałymi”
Grzegorz TADRA , Zbigniew FEDYCZAK „Conception of the control circuit for matrix converter with space vector modulation”
Michał TOCZKOWSKI, Piotr PAPLICKI „Dwuwirnikowy silnik magneto-elektryczny typu cylindrycznego o ruchu przeciwbieżnym w pędniku gondolowym”
Marcin WARDACH „Cogging torque reducing in electric machine by poling modification of magnetic circuit”
Bogusław WĘGRZYN „Uwarunkowania technologiczne prób systemów elektroenergetycznych statku”
Tomasz ZARĘBSKI „Problemy magazynowania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł”
Michał ZEŃCZAK „Budownictwo mieszkaniowe w pobliżu linii elektroenergetycznych”
Alexander ZHOOK, Sergey TRIBULKEVICH  „HF electromagnetic interferences in supply voltage of frequency converters with dc link”
Krzysztof Zymmer, Zbigniew ZAKRZEWSKI, Ryszard STRZELECKI, Paweł SZCZEPANKOWSKI „Czteropoziomowy falownik napięcia 6 kv „diode clamped”. Budowa i sterowanie”

Skład i opracowanie Anna Maciąg e-mail: druk19@wp.pl